แพคเกจทัวร์ มัลดีฟส์ อดารัน เพรสทีจ วาดู รีสอร์ท 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ มัลดีฟส์ อดารัน เพรสทีจ วาดู รีสอร์ท 3วัน 2คืน


แพคเกจทัวร์ มัลดีฟส์ อดารัน เพรสทีจ วาดู รีสอร์ท 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0213
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
29 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
ราคาเริ่มต้น
30,500 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • Free Speedboat รับส่ง เพียง 15 นาที
 • เกาะไม่ใหญ่ มีความเป็นส่วนตัวสูง
 • รีสอร์ทระดับ 5 ดาว (ไม่รับเด็กต่ำกว่า 12ปี)
 • ห้องออกแบบสวยและมีขนาดใหญ่ 91 ตร.ม.
 • ทุกห้องมี Plunge pool, Jacuzzi, พื้นกระจกดูปลา
 • มี Butler คอยให้การดูแล
 • Mini bar และ Snack แน่นตู้ เติมทุกวัน
 • มีแนวปะการังและมีสัตว์น้ำที่ดีที่สุดใน male
 • ให้บริการแบบ Premium All Inclusive
 • มีห้องอาหารญี่ปุ่น (ไม่จำกัดสิทธิ์)
 • บริการอาหารแบบ Set Menu 3 - 5 คอร์ส
 • Free ไอศครีมบริการทุกวัน
 • Free High Tea ยามบ่าย
 • Free กิจกรรม Snorkelling guide house reef

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
 • วันที่

  2

  มัลดีฟส์
 • วันที่

  3

  กรุงเทพฯ

1 Nov - 26 Dec 2023 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน
35,900 บาท
4วัน 3คืน
53,600 บาท
5วัน 4คืน
69,500 บาท

3วัน 2คืน
39,500 บาท
4วัน 3คืน
59,800 บาท
5วัน 4คืน
87,000 บาท

3วัน 2คืน
46,500 บาท
4วัน 3คืน
68,800 บาท
5วัน 4คืน
91,000 บาท

3วัน 2คืน
30,500 บาท
4วัน 3คืน
44,800 บาท
5วัน 4คืน
59,000 บาท

3วัน 2คืน
47,600 บาท
4วัน 3คืน
71,400 บาท
5วัน 4คืน
93,200 บาท

3วัน 2คืน
52,200 บาท
4วัน 3คืน
78,300 บาท
5วัน 4คืน
102,300 บาท

3วัน 2คืน
54,500 บาท
4วัน 3คืน
81,800 บาท
5วัน 4คืน
107,000 บาท

3วัน 2คืน
30,500 บาท
4วัน 3คืน
44,800 บาท
5วัน 4คืน
59,000 บาท

3วัน 2คืน
44,200 บาท
4วัน 3คืน
65,300 บาท
5วัน 4คืน
36,400 บาท

3วัน 2คืน
48,500 บาท
4วัน 3คืน
71,800 บาท
5วัน 4คืน
95,000 บาท

3วัน 2คืน
50,700 บาท
4วัน 3คืน
75,000 บาท
5วัน 4คืน
99,400 บาท

3วัน 2คืน
45,200 บาท
4วัน 3คืน
66,700 บาท
5วัน 4คืน
88,300 บาท

3วัน 2คืน
49,500 บาท
4วัน 3คืน
73,300 บาท
5วัน 4คืน
97,000 บาท

3วัน 2คืน
51,700 บาท
4วัน 3คืน
76,500 บาท
5วัน 4คืน
101,300 บาท

3วัน 2คืน
30,500 บาท
4วัน 3คืน
44,800 บาท
5วัน 4คืน
59,000 บาท
รายการ 3วัน 2คืน4วัน 3คืน5วัน 4คืนสถานะ
  1 Nov - 26 Dec 2023 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi 35,900 53,600 69,500
  1 Nov - 26 Dec 2023 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi 39,500 59,800 87,000
  1 Nov - 26 Dec 2023 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi 46,500 68,800 91,000
  1 Nov - 26 Dec 2023 Extra Adult 30,500 44,800 59,000
  27 Dec - 10 Jan 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi 47,600 71,400 93,200
  27 Dec - 10 Jan 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi 52,200 78,300 102,300
   27 Dec - 10 Jan 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi 54,500 81,800 107,000
  27 Dec - 10 Jan 2024 Extra Adult 30,500 44,800 59,000
  11 Jan - 31 Mar 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi 44,200 65,300 36,400
  11 Jan - 31 Mar 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi 48,500 71,800 95,000
  11 Jan - 31 Mar 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi 50,700 75,000 99,400
  1 - 30 Apr 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi 45,200 66,700 88,300
  1 - 30 Apr 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi 49,500 73,300 97,000
  1 - 30 Apr 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi 51,700 76,500 101,300
  1 - 30 Apr 2024 Extra Adult 30,500 44,800 59,000

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • ราคาห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก
 • Speedboat รับส่งสนามบิน-รีสอร์ท-สนามบิน
 • บริการแบบ Premium All Inclusive (อาหารเช้า กลางวัน เย็น เครื่องดื่ม)
 • บริการเครื่องดื่มทั้งแบบมีและไม่มีแอลกอฮอล์ที่บาร์
 • ฟรี Welcome glass of sparkling wine or cinnamon magic tea
 • ฟรี Welcome bottle of sparkling wine or non-alcoholic sparkling wine
 • ฟรี Welcome fresh fruits and mixed nut platter
 • ฟรี Mini Bar, Fresh fruits เติมวันละครั้ง
 • ฟรี Evening Canapes served in villa and Evening turndown chocolates
 • ฟรี Evening High Tea served with cookies and savories or assorted ice cream at Farivalhu Fine Dining restaurant
 • ฟรี Snack menu option for lunch at Kandolhi Bar or Dhoni Bar as an alternate to lunch
 • ฟรี Japanese set menu meal experience in Kitajima restaurant. Subject to prior reservations
 • ฟรี Option of a three-course set menu dinner at Kakuni barefoot restaurant. Subject to prior reservations
 • ฟรี Evening sundown cocktails at Kandolhi Bar
 • ฟรี Snorkeling equipment และ Non motorize water sport (Kayak, Canoe)
 • Free Wi-Fi
 • ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์
 • กิจกรรมดำน้ำ, สันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ

 นโยบายการยกเลิก

 • ราคาเป็นราคาต่อท่าน
 • หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได้
 • โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาห้องพักประเภทอื่น ราคาพักเสริม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • รีสอร์ทไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง