ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า 6วัน 5คืน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ หุบเขาจากหนัง Avatar ล่องเรือภายในเมืองเพิ่งห่วง ชื่นชม บรรยากาศเมืองโบราณ ร่วมกันเดินเข้าสู่ประตูสวรรค์ ข้ามสะพานแก้วที่สูงที่สุดในโลก


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า 6วัน 5คืน (SL)
รหัสทัวร์
WJCN_SL00023
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
04 มี.ค. 67 - 21 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
28,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(ดอนเมือง)-สนามบินหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน-เมืองจางเจียเจี้ย
 • วันที่

  2

  บ้านเจ้าเมืองโบราณ-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน)–โชว์จิ้งจอกขาว
 • วันที่

  3

  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-เขาอวตาร(ลิฟต์แก้วขาขึ้น)-เขาเทียนจื่อซาน(กระเช้าขาลง)ภูเขาฮัลเลลูย่าห์-สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า -ลำธารแส้ม้าทอง -ตึกมหัศจรรย์72ชั้น
 • วันที่

  4

  อุทยานจางเจียเจี้ยข้าม -สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย-ขึ้นบอลลูนเทียม VR4D เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น -น้ำตกฟูหรง
 • วันที่

  5

  เมืองเฟิ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองฉางซา- ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • วันที่

  6

  ฉางซา-วัดไคฟู-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

22 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
28,900
เด็กมีเตียง
28,900
เด็กไม่มีเตียง
28,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900
เด็กมีเตียง
32,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,900
เด็กมีเตียง
28,900
เด็กไม่มีเตียง
28,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,900
เด็กมีเตียง
28,900
เด็กไม่มีเตียง
28,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900
เด็กมีเตียง
32,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900
เด็กมีเตียง
32,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,900
เด็กมีเตียง
28,900
เด็กไม่มีเตียง
28,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,900
เด็กมีเตียง
28,900
เด็กไม่มีเตียง
28,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,900
เด็กมีเตียง
28,900
เด็กไม่มีเตียง
28,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
22 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 28,900 28,900 28,900 5,000 6,000 - 25
02 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 32,900 32,900 32,900 7,000 6,000 - 25
07 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 28,900 28,900 28,900 5,000 6,000 - 25
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 28,900 28,900 28,900 5,000 6,000 - 25
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 32,900 32,900 32,900 7,000 6,000 - 25
01 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67 32,900 32,900 32,900 7,000 6,000 - 25
06 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 28,900 28,900 28,900 5,000 6,000 - 25
16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 28,900 28,900 28,900 5,000 6,000 - 25
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 28,900 28,900 28,900 5,000 6,000 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน