เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.30 - 17.30 น.

เสาร์ :

08.30 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@thaifuangfa

Travel License : 11/03130

หน้าแรก

/

ทัวร์อเมริกา

/

ทัวร์อเมริกาตะวันตก (อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ) 9วัน 6คืน (JX)

ทัวร์อเมริกาตะวันตก (อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ) 9วัน 6คืน (JX)

ทัวร์อเมริกาตะวันตก (อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ) 9วัน 6คืน (JX)

เที่ยวอเมริกาตะวันตก (อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ) 9วัน 6คืน ซาน ฟรานซิสโก ล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก เก็บภาพสะพานโกลเดนเกรท ถนนลอมบาร์ด ร้าน Swensen's สาขาแรกของโลก ทวิน พีค โมเดสโต้ อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ เบเกอร์สฟิลด์ ลาส เวกัส เขื่อนฮูเวอร์ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน Night Tour ชมไฟยามค่ำคืน ลอส แองเจลิส ช้อปปิ้ง Las Vegas Outlet

รหัสทัวร์

US_JX00002

ประเทศ

อเมริกา

กำหนดการเดินทาง

07 มี.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

129,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

STARLUX Airlines

ส.ค. 67

129,900฿

22-30

ก.ย. 67

129,900฿

20-28

ต.ค. 67

129,900฿

11-19

129,900฿

18-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

129,900

129,900

129,900

25,000

-

-

20

20 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

129,900

129,900

129,900

25,000

-

-

20

11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

129,900

129,900

129,900

25,000

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

129,900

129,900

129,900

25,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินไทเป(ไต้หวัน) - สนามบิน ซาน ฟรานซิสโก

Day : 2

ซาน ฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก - เก็บภาพสะพานโกลเดนเกรท - ถนนลอมบาร์ด - นั่งรถชมเมือง

Day : 3

ซาน ฟรานซิสโก - นั่งรถรางชมเมือง - ร้านSwensen's สาขาเเรกของโลก - ทวิน พีค - โมเดสโด้

Day : 4

โมเดสโด้ - เข้าชมอุทยานเเห่งชาติ โยเซมิติ - เบเกอร์สฟิลด์

Day : 5

เบเกอร์สฟิลด์ - ลาสเวกัส - ช้อปปิ้งเอาท์เลท - อิสระชมเมือง ลาส เวกัส

Day : 6

ลาส เวกัส - เขื่อนฮูเวอร์ - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน - Night Tour ชมไฟยามค่ำคืน

Day : 7

ลาส เวกัส - ลอส เเองเจลิส - ชมเมือง - สนามบิน

Day : 8

สนามบิน ลอสเเองเจลิส - สนามบินไทเป

Day : 9

สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง