เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.30 - 17.30 น.

เสาร์ :

08.30 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@thaifuangfa

Travel License : 11/03130

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน (DR)

ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน (DR)

ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน (DR)

เที่ยวจีน ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน เมืองโบราณลี่เจียง หมู่บ้านประมงขวงหลาง ชมโค้งตัว S ณ ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ เจดีย์สามองค์ (ภายนอก) วัดกวนอิม เมืองโบราณต้าหลี่ ช่องเขาเสือกระโจน ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ Impression of lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

รหัสทัวร์

CN_DR00026

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

23 เม.ย. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

16,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Ruili Airlines

ส.ค. 67

16,888฿

20-24

16,888฿

27-31

ก.ย. 67

16,888฿

03-07

16,888฿

10-14

16,888฿

17-21

16,888฿

24-28

ต.ค. 67

18,888฿

08-12

18,888฿

15-19

18,888฿

22-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

8,000

-

30

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

8,000

-

30

03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

8,000

-

30

10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

8,000

-

30

17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

8,000

-

30

24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

8,000

-

30

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

18,888

18,888

18,888

3,000

8,000

-

30

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

18,888

18,888

18,888

3,000

8,000

-

30

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

18,888

18,888

18,888

3,000

8,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติลี่เจียงซานยี่ - เมืองโบราณลี่เจียง

Day : 2

เมืองต้าหลี่ – หมู่บ้านโบราณซวงหลาง – ระเบียงนิเวศเอ๋อไห่ - เจดีย์สามองค์

Day : 3

วัดเจ้าแม่กวนอิมต้าลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – เมืองแชงกรีล่า – ช่องเขาเสือกระโจน(ไม่รวมบันไดเลื่อน) - เมืองลี่เจียง

Day : 4

ร้านยาดาเรนถัง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – การแสดง IMPRESSION OF LIJIANG – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - เมืองเก่าไป๋ซา

Day : 5

สนามบินนานาชาติลี่เจียงซานยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง