เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.30 - 17.30 น.

เสาร์ :

08.30 - 14.00 น.

เราช่วยคุณได้

@thaifuangfa

Travel License : 11/03130

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน อุทยานแห่งรัก V.2 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน อุทยานแห่งรัก V.2 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน อุทยานแห่งรัก V.2 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน อุทยานแห่งรัก V.2 5วัน 4คืน เที่ยวคุ้ม 2 อุทยาน อาลีซาน&เย่หลิ่ว ไปเดินช้อปปิ้งสุดฟินส์ ย่านซีเหมินติง ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียง โคเชก

รหัสทัวร์

TW_VZ00114

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

08 พ.ค. 67 - 29 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

20,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

19,999฿

03-07

19,999฿

10-14

19,999฿

17-21

19,999฿

24-28

23,999฿

25-29

ส.ค. 67

23,999฿

10-14

20,999฿

21-25

20,999฿

28-01ก.ย.

ก.ย. 67

19,999฿

11-15

19,999฿

18-22

19,999฿

25-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

19,999

19,999

19,999

5,000

5,900

15,000

25

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

19,999

19,999

19,999

5,000

5,900

15,000

25

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

23,999

23,999

23,999

5,000

5,900

15,000

25

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

23,999

23,999

23,999

5,000

5,900

15,000

25

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

20,999

20,999

20,999

5,000

5,900

15,000

25

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

20,999

20,999

20,999

5,000

5,900

15,000

25

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

19,999

19,999

19,999

5,000

5,900

15,000

25

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

19,999

19,999

19,999

5,000

5,900

15,000

25

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

19,999

19,999

19,999

5,000

5,900

15,000

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดเหวิ่นฮว่า

Day : 2

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง

Day : 4

ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – HUAXI NIGHT MARKET

Day : 5

วัดหลงซาน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง