ทัวร์เม็กซิโก คิวบา 16วัน 12คืน

ทัวร์เม็กซิโก คิวบา 16วัน 12คืน

ทัวร์เม็กซิโก คิวบา 16วัน 12คืน ลอสแองเจลิส แคนคูน เมืองโบราณตูลัม เมืองโบราณชิเชนอิทซา ปิระมิดแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เมรีดา อูซมาล คาบาห์ เม็กซิโก ซิตี้ เตโอติฮัวคัน ฮาวานา ไวนาเลส ซานตาคลารา เซียนฟวยโกส ตรินิแดด กามากูเอย์ บายาโม ซานเตียโก เดอ คิวบา ออลกิน ไมอามี่


ทัวร์เม็กซิโก คิวบา 16วัน 12คืน
รหัสทัวร์
HTCMX_TK00001
จำนวนวันเดินทาง
16วัน 12คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ก.พ. 67 - 29 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
269,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร – อิสตันบูล – เม็กซิโก ซิตี้ (พักค้าง 3 คืน)
 • วันที่

  2

  เม็กซิโกซิตี้ – เตโอติฮัวคัน – วิหารพระแม่มารีแห่งกัวดาลูป
 • วันที่

  3

  เม็กซิโกซิตี้
 • วันที่

  4

  เมริดา – อูซมาล – คาบาห์
 • วันที่

  5

  เมริดา – ชิเชน อิทซา (เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)
 • วันที่

  6

  ชิเชน อิทซา – เมืองโบราณตูลัม - หลุมน้ำซิโนเต้ – แคนคูน
 • วันที่

  7

  แคนคูน – ฮาวานา (ประเทศคิวบา)
 • วันที่

  8

  ฮาวานา
 • วันที่

  9

  ฮาวานา
 • วันที่

  10

  ฮาวานา – ซานตา คลารา – เซียนฟวยโกส – ตรินิแดด
 • วันที่

  11

  ตรินิแดด – กามากูเอย์
 • วันที่

  12

  กามากูเอย์ – บายาโม – ซานเตียโก เดอ คิวบา
 • วันที่

  13

  ซานเตียโก เดอ คิวบา
 • วันที่

  14

  ออลกิน - อิสตันบูล
 • วันที่

  15

  อิสตันบูล – กรุงเทพ
 • วันที่

  16

  กรุงเทพมหานคร

27 เม.ย. 67 - 12 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
269,900 บาท
เด็กมีเตียง
269,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
259,900 บาท
พักเดี่ยว
40,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
269,900 บาท
เด็กมีเตียง
269,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
259,900 บาท
พักเดี่ยว
40,000 บาท
Group Size
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 เม.ย. 67 - 12 พ.ค. 67 269,900 269,900 259,900 40,000 - - 16
29 ต.ค. 67 - 13 พ.ย. 67 269,900 269,900 259,900 40,000 - - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง